MediVizier biedt u een onafhankelijk medisch vizier op uw juridische belang

Als verzekeringsarts ben ik gespecialiseerd in het maken van de vertaalslag van een medische stoornis naar beperkingen in het persoonlijk functioneren. Door mijn jarenlange ervaring als verzekeringsarts op de afdeling Bezwaar & Beroep van het UWV, heb ik veel kennis opgedaan in het beoordelen van complexe verzekeringsgeneeskundige zaken. Dit zijn vaak zaken waarbij, naast de betrokkene zelf, diverse andere partijen betrokken zijn zoals advocaten, werkgevers, vakbonden etc. Partijen met in de regel tegenstrijdige belangen. Door mijn ervaring met juridische procedures in beroep- en hoger beroepzaken, weet ik waar het (be)oordeel(ingsproces) aan moet voldoen om de rechtelijke toets te doorstaan.

Naast verzekeringsarts ben ik ook (geregistreerd) gerechtelijk deskundige. Een gerechtelijk deskundige is iemand die deskundig is op een bepaald vakgebied (in mijn geval de verzekeringsgeneeskunde), maar daarnaast ook een juridische opleiding heeft gevolgd. Dit specifiek gericht op het werken als deskundige in de rechtspleging. Als de deskundige daarnaast voldoet aan een aantal andere criteria kan toelating tot het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) volgen. Een gerechtelijk deskundige wordt door de rechtbank gevraagd wanneer de rechter kennis mist die relevant is voor de beslissing.

Een plezierige en bekwame verzekeringsarts die duidelijk en overtuigend kan verwoorden en gedreven opkomt voor de onbehoorlijke behandeling die een werknemer heeft ondergaan. Een deskundigenbericht met nieuwe inzichten waarbij de bestaande jurisprudentie in een nieuw kader is geplaatst waar menige organisatie zijn voordeel mee kan doen. Mijn complimenten.
Mr. L.F.A. Husson

Mr. L.F.A. Husson

(Raadsheer van het gerechtshof Den Haag en voorzitter van de examencommissie voor de opleiding van Gerechtelijk Deskundige te Leiden.)